diumenge, 16 de desembre de 2012

La creativitat s’aprèn.


Tots naixem amb capacitat creadora.
I com qualsevol capacitat, és una destresa que cal desenvolupar.

Si tenim en compte la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner, que explica 8 tipus d'intel·ligència (musical, lingüística, lògica-matemàtica, espacial, corporal-cinestèsica, interpersonal, intrapersonal i naturalista) que tots els éssers humans posseïm en major o menor mesura i que son igualment d'importants i necessàries; i seguidament observem el sistema educatiu vigent, comprovarem que no totes es tracten per igual, sinó que aquest prioritza la intel·ligència lògica-matemàtica i la lingüística;  fet que explica que pensem que no som suficientment creatius o que no posseïm l’esmentada capacitat.

Pensament que no podria estar més equivocat, ja que, de la mateixa forma que practiquem l’escriptura o la lògica, la capacitat creadora també hi ha que cultivar-la per augmentar-la i desenvolupar-la.

Però per a desenvolupar-la es necessiten entorns favorables, i la millor forma d'aconseguir-los és dedicar esforç a aquelles coses que ens agraden, que ens apassionen, i que evidentment se'ns donen be, ixes capacitats que se'ns desperten de xicotets amb pràctica ens poden fer excepcionals.

Cal recordar que la capacitat creadora no és exclusiva de l’art, també els enginyers, matemàtics, economistes, etc. son creatius quan inventen nous models físics, matemàtics, econòmics, i quan dissenyen estructures i productes.
Tots som talentosos si sabem descobrir-ho.

Ací us deixe dos vídeos, el 1r un programa de Redes (Núm 89) Los secretos de la creatividad.


El segon, un dels meus preferits, un monòleg de Ken Robinson al programa TED, en el que explica com les escoles maten la creativitat.dissabte, 15 de desembre de 2012

Que és realment educar?

Educar és ajudar a descobrir i fer aflorar el millor (l'essència) de cadascú.

Això és precisament el que ens mostra aquest vídeo, que és realment l'educació:


  • Una forma de créixer i desenvolupar-se
  • De poder elegir que vull aprendre i descobrir com
  • De conèixer-nos i compartir
  • De crear i poder ser, i de ser lliures i autònoms
L'educació és tot allò que els buròcrates, capitalistes, ministres i demés éssers no volen que sabem i que ens intenten impedir mitjançant lleis i decrets, que coarten la llibertat, la igualtat i que van tant en detriment de la nostra cultura.

Ací us deixe la segon part del vídeo que també és molt interessant
dimarts, 27 de novembre de 2012


La vida és un cromatisme

Croma: tècnica audiovisual utilitzada àmpliament en cine, televisió i fotografia.

Coma:  Aberració geomètrica segons la qual la imatge d'un objecte puntual allunyat de l'eix òptic no és un punt, sinó una figura en forma de cometa. 

Coma: Interval de fracció de to.

Cromatisme: Procediment musical consistent en l'alteració en un semitò descendent o ascendent d'una o més notes d'una escala diatònica.

Cromàtic: Relatiu o pertanyent al color o als colors